Що таке Веб-клієнт та Веб-сервіс?

Веб-клієнт – програмний комплекс, який розроблено з урахуванням форматів електронних повідомлень та обміну даними й інтегровано до програмного забезпечення ДЕІР отримувача з метою формування і передавання запитів та отримання відповідей через шлюзи безпечного обміну.

Веб-сервіс – програмний комплекс, який розроблено з урахуванням форматів електронних повідомлень та обміну даними й інтегровано до програмного забезпечення ДЕІР постачальника з метою отримання запитів та формування і передавання відповідей через шлюзи безпечного обміну.