Нормативні засади діяльності

Верховна Рада України

Закон України від 05.10.2017 № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги»
Закон України від 22.05.2003 № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг»

Кабінет Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею»
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 749 «Про затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності»
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2018 № 775 «Про затвердження обов’язкових вимог до Довірчого списку»
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2018 № 821 «Про затвердження Порядку зберігання документованої інформації та її передавання центральному засвідчувальному органу в разі припинення діяльності кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг»
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 № 992 «Про затвердження вимог у сфері електронних довірчих послуг та Порядку перевірки дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг»
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1215 «Про затвердження Порядку проведення процедури оцінки відповідності у сфері електронних довірчих послуг»
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 № 60 «Про затвердження Порядку взаємного визнання українських та іноземних сертифікатів відкритих ключів, електронних підписів, а також використання інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу для забезпечення визнання в Україні електронних довірчих послуг, іноземних сертифікатів відкритих ключів, що використовуються під час надання юридично значущих електронних послуг у процесі взаємодії між суб’єктами різних держав»
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 № 546 «Про затвердження Положення про інтегровану систему електронної ідентифікації»
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 691 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини»
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 № 956 «Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу»
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1137 «Питання Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та Єдиного державного порталу адміністративних послуг»
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.2019 № 1051 «Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування електронних студентських (учнівських) квитків»
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 193 «Про реалізацію експериментального проекту щодо забезпечення можливості використання удосконалених електронних підписів і печаток, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів»
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2020 № 278 «Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, та відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України для виїзду за кордон
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.04.2020 № 307 «Про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації, перереєстрації безробітних та призначення виплати допомоги по безробіттю в електронній формі»
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 № 327 «Деякі питання відвідування адміністративних будівель із застосуванням відображення інформації, що міститься в документах, в електронному вигляді»
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 № 345 «Про реалізацію експериментального проекту щодо забезпечення безперервного надання кваліфікованих електронних довірчих послуг у разі заміни надавача таких послуг»

Центральні органи виконавчої влади України (Накази)

Наказ Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 13.01.2005 № 3 «Про затвердження Правил посиленої сертифікації» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.01.2005 за № 104/10384)
Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 20.07.2007 № 141 «Про затвердження Положення про порядок розроблення, виробництва та експлуатації засобів криптографічного захисту інформації» (зареєстровано в М
Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 24.07.2007 за № 143 «Про затвердження Положення про порядок здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства у сфері надання послуг електронного
Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 23.06.2008 № 100 «Про затвердження Положення про державну експертизу у сфері криптографічного захисту інформації» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1
Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 18.12.2012 № 739 «Про затвердження Вимог до форматів криптографічних повідомлень» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.01.2013 за № 108/22640)
Наказ Міністерства юстиції України від 29.10.2018 №3373/5 «Про затвердження Порядку ведення Довірчого списку» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.10.2018 за № 1221/32673)
Наказ Міністерства юстиції України від 05.11.2018 №3440/5 «Про затвердження Порядку ведення реєстру чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.11.2018 за № 1253/32705)
Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 27.11.2018 № 86 «Про встановлення Вимог до засобів електронної ідентифікації, рівнів довіри до засобів електронної ідентифікації для їх використання у сфері електронного урядування»
Наказ Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 01.02.2019 № 316/5/57 «Про позначку кваліфікованого сертифіката відкритого ключа» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.
Наказ Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 18.11.2019 № 3563/5/610 «Про встановлення вимог до технічних засобів, процесів їх створення, використання та функціонування у складі інформаційно-телекомунікаційних систем під час надання електронних довірчих послуг”
Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 19.12.2019 № 27 «Про затвердження Регламенту роботи центрального засвідчувального органу» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.01.2020 за № 33/34316)
Наказ Міністерства юстиції України від 04.11.2019 № 3398/5 «Про затвердження Порядку подання до центрального засвідчувального органу інформації про діяльність надавачів електронних довірчих послуг та засвідчувального центру» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.11.2019 № 1147/34118)