Центральний засвідчувальний орган

Міністерство цифрової трансформації України (Мінцифри) — головний орган у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг і виконує функції центрального засвідчувального органу.

Функції та повноваження центрального засвідчувального органу визначено у Статті 7 Закону України «Про електронні довірчі послуги».

Мінцифри виконує функції ЦЗО, визначені підпунктом 20 пункту 4 Положення про Міністерство цифрової трансформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 року № 856.

 • здійснює визначені законом повноваження у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації:
 • надає адміністративну послугу шляхом внесення юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які мають намір надавати електронні довірчі послуги, до Довірчого списку;
 • погоджує розроблені надавачами електронних довірчих послуг порядки синхронізації часу із Всесвітнім координованим часом (UTC);
 • погоджує плани припинення діяльності кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг;
 • приймає та зберігає документовану інформацію, сформовані сертифікати (у тому числі посилені, кваліфіковані) відкритих ключів, реєстри чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів у разі припинення діяльності кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг;
 • розглядає пропозиції (зауваження) суб’єктів відносин у сфері електронних довірчих послуг щодо удосконалення державного регулювання сфери електронних довірчих послуг;
 • надає суб’єктам відносин у сфері електронних довірчих послуг консультації з питань, пов’язаних з наданням електронних довірчих послуг;
 • інформує відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги” про обставини, які перешкоджають діяльності центрального засвідчувального органу;
 • проводить оцінку стану розвитку сфери електронних довірчих послуг за результатами проведення аналізу інформації про діяльність постачальників електронних довірчих послуг та засвідчувального центру;
 • забезпечує взаємне визнання українських та іноземних сертифікатів відкритих ключів та електронних підписів, що використовуються під час надання юридично значущих електронних послуг;
 • здійснює інші повноваження у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, визначені законом

Відповідно до Регламенту роботи центрального засвідчувального органу, затвердженого наказом Міністерства цифрової трансформації України, від 19.12.2017 № 27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2020 р. за № 33/34316 державне підприємство «ДІЯ» визначено адміністратором інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу, що здійснює технічне та технологічне забезпечення виконання функцій центрального засвідчувального органу.

Адміністратор ІТС ЦЗО здійснює технічне та технологічне забезпечення виконання таких функцій ЦЗО:

 • функціонування програмно-технічного комплексу ЦЗО та захисту інформації, що в ньому обробляється, відповідно до вимог законодавства;
 • функціонування вебсайту ЦЗО;
 • ведення Довірчого списку;
 • ведення реєстру чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів;
 • генерація пари ключів та створення самопідписаних сертифікатів ключів електронної печатки ЦЗО;
 • надання послуг надавачам з використанням самопідписаного сертифіката електронної печатки ЦЗО, що призначений для надання таких послуг;
 • надання послуги постачання передачі сигналів точного часу, синхронізованого з Державним еталоном одиниць часу і частоти;
 • технологічне забезпечення інтероперабельності та технологічної нейтральності національних технічних рішень, а також недопущення їх дискримінації;
 • використання ІТС ЦЗО для визнання в Україні електронних довірчих послуг, іноземних сертифікатів відкритих ключів, що використовуються під час надання юридично значущих електронних послуг у процесі взаємодії між суб'єктами різних держав;
 • надання цілодобового доступу до реєстру чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів та до інформації про статус сертифікатів ключів через телекомунікаційні мережі загального користування;
 • скасування, блокування та поновлення сертифікатів ключів у випадках, передбачених законом.

Перейти на сайт