Розташування довідкової інформації

Посібники, де описано функціонал системи, та інші необхідні файли можна знайти в системі в правій частині на синьому фоні в папці “Довідкова інформація”. У користувачів різних ролей інформація відповідна. Відео-уроки та записи семінарів можна знайти на каналі https://www.youtube.com/@vulykchannel7906.