Система електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів

Система електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, також система інтероперабельності в Україні, чи просто система "Трембіта" – це сучасне організаційно-технічне рішення, яке дозволяє будувати безпечні інформаційні міжвідомчі взаємодії органам державної влади, органам місцевого самоврядування та суб’єктам господарювання через інтернет шляхом обміну електронними повідомленнями між їх інформаційними системами.

Система "Трембіта" є одним із ключових елементів інфраструктури надання електронних послуг громадянам та бізнесу, який забезпечує зручний уніфікований доступ до даних державних реєстрів.

Основу системи "Трембіта" становить удосконалена естонська платформа обміну даними X-ROAD, яка є фундаментом естонського цифрового суспільства.

Функціонування та експлуатація системи “Трембіта” визначається регламентом, що визначає організаційні та технічні умови забезпечення електронної інформаційної взаємодії.

Характеристики

  • Децентралізована: "Трембіта" – це повністю розподілена відмовостійка система. Її використання не передбачає централізації даних і зміни їх власника.
  • Одержання доступу до даних державних реєстрів різними установами відповідно до заданих повноважень, що, своєю чергою, підвищує якість надання електронних публічних послуг громадянам та бізнесу.
  • Легке уніфіковане створення взаємодій між інформаційними системами завдяки використанню єдиного набору правил та форматів.
  • Стійкість до відмов унаслідок децентралізованого встановлення компонентів в учасників та обміну даними безпосередньо між учасниками, без проходження крізь проміжні вузли.
  • Високий рівень захищеності завдяки підписанню електронною печаткою та шифруванню всіх даних, що передаються, а також протоколюванню подій, контролю доступу до веб-сервісів і вжиттю заходів, спрямованих на протидію атакам типу "відмова в обслуговуванні".

Учасники системи "Трембіта"

Учасниками системи "Трембіта" є органи державної влади, органи місцевого самоврядування та суб’єкти господарювання, які можуть використовувати її відповідно до вимог:

Перейти на сайт