Що таке СЕВ ДЕІР або система «Трембіта»?

Система електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, також система інтероперабельності в Україні, чи просто система «Трембіта» — це сучасне організаційно-технічне рішення, яке дозволяє будувати безпечні інформаційні міжвідомчі взаємодії державним органам та органам місцевого самоврядування через інтернет шляхом обміну електронними повідомленнями між їх інформаційними системами.

Навіщо треба Трембіта?

Система «Трембіта» забезпечує:

  • обмін електронними повідомленнями між інформаційними та/або інформаційно-телекомунікаційними системами суб’єктів владних повноважень;
  • фіксацію часу відправки та отримання електронних повідомлень;
  • цілісність та автентичність електронних повідомлень та надає відомості, що дозволяють простежити історію руху електронних повідомлень;
  • протоколювання дій суб’єктів владних повноважень під час обміну даними.

Основні характеристики Трембіти

  • Децентралізована : система «Трембіта» – це повністю розподілена відмовостійка система. Її використання не передбачає централізації даних і зміни їх власника.
  • Одержання доступу до даних державних реєстрів різними установами відповідно до наданих повноважень, що, у свою чергу, підвищує якість надання електронних публічних послуг громадянам та бізнесу.
  • Легке уніфіковане створення взаємодій між інформаційними системами, оскільки використовує єдиний набір правил та форматів.
  • Стійкість до відмов унаслідок децентралізованого встановлення компонентів у учасників та обміну даними напряму між учасниками без проходження крізь проміжні вузли.
  • Високий рівень захищеності завдяки підписанню електронною печаткою та шифруванню всіх даних, що передаються, а також протоколюванню подій, контролю доступу до веб-сервісів і вжиттю заходів, спрямованих на протидію атакам типу «відмова у обслуговуванні».