Єдиний державний веб-портал електронних послуг "ДІЯ"

Положенням про Єдиний державний веб-портал електронних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1137 (далі-Положення) визначено, що  Портал Дія призначений для реалізації права кожного на доступ до електронних послуг та інформації про адміністративні та інші публічні послуги, звернення до органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (у тому числі відповідно до Закону України “Про звернення громадян”), отримання інформації з національних електронних інформаційних ресурсів, яка необхідна для надання послуг, а також для проведення моніторингу та оцінки якості послуг у випадках, визначених цим Положенням.

Функціональні можливості Порталу Дія

 1. електронна ідентифікація та автентифікація користувачів, у тому числі з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, кваліфікованих електронних підпису та печатки, а також інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу;
 2. застосування зрозумілих та зручних для користувачів інтерфейсів, у тому числі адаптованих для осіб з порушенням зору;
 3. користування веб-порталом через комп’ютер, а також за допомогою мобільного додатка Порталу Дія (Дія) через смартфон чи планшет;
 4. завантаження, заповнення та подання заяв та інших документів за допомогою програмних засобів веб-порталу:
  • до органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління;
  • до виконавців житлово-комунальних послуг з питань надання ними зазначених послуг, зокрема із встановлення, обслуговування, заміни та повірки вузлів обліку;
 5. автоматичне заповнення форм (полів) документів, які створюються за допомогою програмних засобів веб-порталу, відомостями, отриманими у порядку взаємодії з національних електронних інформаційних ресурсів;
 6. автоматична перевірка повноти заповнення форм (полів) документів, які створюються за допомогою програмних засобів веб-порталу, наявності у зазначених документах граматичних помилок, а також у разі, коли законодавством визначені відповідні алгоритми автоматичної перевірки, - достовірності наданих у таких документах відомостей;
 7. систематизація та пошук електронних послуг (у тому числі адміністративних та інших публічних послуг) за типовими, зокрема життєвими ситуаціями;
 8. автоматичне пересилання звернень за належністю відповідному органу державної влади чи посадовій особі;
 9. морфологічний пошук, за частиною слова, без врахування регістру введення;
 10. класифікація, кодифікація, пошук та аналіз відомостей веб-порталу, які використовуються для моніторингу та оцінки якості послуг;
 11. взаємодія між інтегрованою системою електронної ідентифікації, системою електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів та системою електронної взаємодії органів виконавчої влади, системами електронного документообігу суб’єктів розгляду звернень (далі - системи електронної взаємодії); можливість отримання через зазначені системи відомостей про показники якості послуг;
 12. передача/прийняття та оброблення інформації у режимі реального часу, безперервність роботи веб-порталу;
 13. розмежування та контроль доступу до інформації, яка міститься на веб-порталі;
 14. перевірка повноважень користувачів і надання їм права на виконання певних дій із захищеними ресурсами (читання, модифікація, знищення, введення інформації тощо);
 15. моніторинг відвідувань; реєстрація подій, що відбуваються на веб-порталі і стосуються його безпеки; блокування несанкціонованих дій щодо захищених ресурсів та автоматичне інформування технічного адміністратора про вчинення таких дій;
 16. надання інформаційних та/або консультаційних послуг користувачам;

Відповідно до Положення держателем Порталу Дія визначено Мінцифри, технічним адміністратором Порталу Дія визначено державне підприємство “ДІЯ”, що належить до сфери управління Мінцифри.

Технічний адміністратор здійснює створення, модернізацію, розвиток, адміністрування та забезпечення функціонування Порталу Дія, що включає в себе, зокрема:

 • технічне і технологічне супроводження веб-порталу;
 • розроблення, створення, модернізацію, розвиток, впровадження та супроводження програмного забезпечення веб-порталу;
 • придбання апаратних засобів, необхідних для функціонування веб-порталу;
 • проведення моніторингу роботи веб-порталу, баз даних (довідників) та інформаційних ресурсів, підключених до нього;
 • захист веб-порталу, зокрема захист цілісності його бази даних, апаратного та програмного забезпечення, достовірність даних веб-порталу, захист від несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення, знищення даних веб-порталу, безпеку персональних даних;
 • надання/блокування в установленому порядку доступу до веб-порталу користувачам;
 • проведення навчання щодо наповнення веб-порталу, надання інформаційної підтримки щодо порядку користування ним;
 • ведення довідників та класифікаторів;
 • розгляд пропозицій (зауважень) щодо удосконалення функціонування веб-порталу та надання відповідних пропозицій держателю.

Перейти на сайт