Система електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ)

Порядок підключення юридичної особи до СЕВ ОВВ

Система електронної взаємодії органів виконавчої влади  (СЕВ ОВВ) призначена для автоматизації процесів створення, надсилання, передавання, одержання, оброблення, використання, зберігання, знищення електронних документів та копій паперових документів в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису, які не містять інформацію з обмеженим доступом, та контролю за виконанням актів, протокольних рішень Кабінету Міністрів України та інших документів.

Метою створення Системи є:

 • створення єдиного інформаційного простору для реєстрації, приймання, аналізу та зберігання організаційно-розпорядчих документів органів виконавчої влади в електронному вигляді із застосуванням КЕП;
 • підвищення ефективності та оперативності прийняття управлінських рішень;
 • посилення контролю за обробкою, виконанням і зберіганням організаційно-розпорядчих документів органів виконавчої влади в електронному вигляді;
 • скорочення витрат державного бюджету за рахунок переходу на безпаперовий обмін документами між органами виконавчої влади;
 • створення передумов для переходу на електронний міжвідомчий документообіг з використанням виключно електронного документа.

Система електронної взаємодії органів виконавчої влади забезпечує виконання таких функцій:

 • приймання/передачу організаційно-розпорядчих електронних документів Секретаріату Кабінету Міністрів та центральних органів виконавчої влади;
 • організацію погодження проєктів нормативних актів між центральними органами виконавчої влади;
 • контроль виконання доручень Секретаріату Кабінету Міністрів, погодження проєктів нормативних документів (КМУ);
 • зберігання електронних документів та їх підготовку до передачі в електронний архів.

Переваги даного рішення:

 • Веб-орієнтована комп’ютерна система. Робота з системою здійснюється за допомогою стандартного веб-браузера. Користувачі можуть працювати в системі у будь-який час і в будь-якому місці, для цього необхідний лише комп’ютер, підключений до мережі Інтернет.
 • Інтуїтивно зрозумілий веб-інтерфейс.
 • Єдине сховище документів. Після розміщення на файловому сервері документ доступний адресатам і не потребує переміщення між ними, що дає змогу всім користувачам, яким адресований документ, спільно працювати над ним.
 • Значний об'єм передаваємих даних. Розмір пакету даних для підключення по Веб-доступу досягає 250Мб, та 500Мб для інтеграційного підключення.
 • Інтеграція з СЕД за узгодженим форматом (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.10.2011 р. № 1207).
 • Користувачами системи є відповідальні посадові особи Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади.

Держателем Системи є Міністерство цифрової трансформації України.

Адміністратором Системи є Державне підприємство "Дія".

Атестат відповідності КСЗІ ядра СЕВ ОВВ версія 2.0

20 грудня 2019 р. Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України зареєструвала та видала Державному підприємству "Державний центр інформаційних ресурсів" атестат відповідності за № 20965, у якому засвідчено, що комплексна система захисту інформації ядра системи електронної взаємодії органів виконавчої влади версія 2.0 забезпечує захист інформації відповідно до вимог нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55

Пункт 9-1. Підключення органів державної влади, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, органів, що забезпечують їх діяльність, Адміністрації Президента України, Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Офісу Генерального прокурора, Національного банку України (центрального апарату), Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Генерального штабу Збройних Сил України, головного органу військового управління Національної гвардії України, органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій до системи взаємодії, а також надання їм послуг з реєстрації користувачів системи взаємодії, технічної підтримки користувачів системи взаємодії, передачі даних в системі взаємодії здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, передбачених держателю системи взаємодії на забезпечення функціонування системи взаємодії.

Процедура підключення до СЕВ ОВВ